Ръководства

Ефективни техники за съветници на мениджъри с лоши умения

Можете да повишите служителите до мениджмънт поради техническите им умения или бизнес познания, само за да откриете, че вашите мениджъри нямат умения да управляват хора. Ако установите, че трябва да посъветвате вашите мениджъри, за да подобрите взаимодействието им със служителите, можете да използвате репертоара от полезни техники. Ако подобрите мениджърите си, ще подобрите задържането на служителите и крайния резултат.

Създаване на лидерски екипи

Един от най-добрите начини да консултирате мениджър е да позволите на вашите други мениджъри да я консултират. Чрез създаването на ръководни екипи можете да настаните вашите мениджъри в стая заедно и да обсъдите ефективни начини за справяне с проблеми, възникнали през предходната седмица или месец. Вашият мениджър, който изостава в управленските умения, ще се учи от по-опитни мениджъри и можете да добавите свои собствени предложения. По този начин можете да съветвате всички свои мениджъри, докато вашият по-малко опитен мениджър слуша и вдига указатели.

Задаване на водещи въпроси

Ако възникне проблем между вашия мениджър и служител или група служители, задайте на вашия мениджър поредица от въпроси, изчислени, за да му помогнете да разбере ситуацията. Например можете да поискате от мениджъра да обясни целта си при справяне със ситуацията по начина, по който го направи. Следвайте това, като попитате какъв отговор е очаквал от служител и го помолете да прецени защо не е получил този отговор. С тази техника вие позволявате на мениджъра да намери свои собствени решения и вашето консултиране насърчава самооткриването, а не сляпото подчинение на вашите диктати.

Насърчаване на отразяващото писане

Помолете вашия мениджър на проблеми да напише кратък акаунт в края на всяка седмица, описвайки как се е представила тя. Насърчете я да се съсредоточи върху положителните моменти, но също така включете една или две области, в които би искала да се подобри. Ясно посочете, че тези отражения няма да бъдат използвани като прегледи на ефективността и че просто искате да видите съзнателни усилия за подобряване. Можете да използвате отразяващи записи в дневника като отправна точка за консултиране на вашия мениджър.

Искате от вашия мениджър да разреши създадените от него проблеми

Когато мениджърът създаде проблем със служител и този проблем свърши във вашия офис, помолете мениджъра да влезе, за да обсъди възможните решения. Ако правите това последователно при възникване на проблеми, ще уведомите своя мениджър, че действията му имат последствия, с които той ще трябва да се справи. Вашите дискусии всъщност ще бъдат възможности за съветване на вашия мениджър по алтернативни начини за правене на нещата.

Искане на доклади за проблеми на служителите

Един от проблемите, които може да има мениджърът, е да не изслушва служителите. Вместо да се изправяте пред мениджъра за това, помолете мениджъра да създаде отчет за проблемите със служителите. Това ще насърчи вашия мениджър да изслушва и да обръща внимание на служителите, докато те изразяват своите притеснения и описват проблемите, за които се нуждаят от помощ при решаването. След това можете да посъветвате вашия мениджър за начини да помогнете на служителите да разрешат тези проблеми.

Искане от мениджър да изброи постиженията на служителите

Мениджърът може да не разпознае постиженията на служителите. Можете да промените това поведение, като помолите мениджъра да ви предостави списък с положително поведение и резултати за служителите. Вашият мениджър ще изглежда добре, защото постиженията ще покажат резултатите от ефективното управление. Ако редовно поискате този списък, вашият мениджър ще придобие навика да идентифицира постиженията на служителите. След това можете да посъветвате своя мениджър за начини да изразите признателност към високоефективните служители.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found